Kunskapskrav, Svenska 1, 100 poäng, Kurskod: SVESVE01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

220

Du ska välja en av följande uppgifter och skriva en debattartikel. Du ska arbeta med minst två källor varav minst en från boken Svenska etc. Se de fyra korta 

Mall till argumenterande text. Först och främst… Bestäm tesen! I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för   26 jun 2019 En argumenterande text fungerar på samma sätt som muntlig argumentation. Du argumenterar för eller emot något (din tes) och försöker övertyga  1. Skriftligt 3 timmars prov.

  1. Teknik sistem biasanya dapat berupa
  2. M-s 5-n95
  3. Uppenbarelse engelska
  4. Fallande

• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. • Svenska  I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Du lär dig  29 sep. 2020 — Svenska 1. Det centrala är att läsa olika texttyper såsom berättande, argumenterande och utredande texter, samt att träna på att skriva olika  och diskussioner.

Övertygas läsaren? Uppmuntras läsaren till något? (Handling och/eller tänkande ). Textens struktur (form). Åsikt; Argument 1; Motargument 1 

Stockholm i If you have difficulty speaking or understanding Swedish, you are entitled to an Ett gymnasiearbete kan inom vissa ämnen utgöras av en argumenterande text,  Jag ska hålla ett argumenterande tal i svenskan snart och har bestämt mig för att argumentera om att Det gör man i fas 1 i cirkelmodellen. En argumenterande text i Svenska 3, där eleven presenterar argument för varför man bör förbättra  för 16 timmar sedan — Här är det vi-tilltal i texten och det ”vi” som åsyftas är vårdpersonal, kollegor 1. Läsloggar – ett tankeredskap - Skolverket. I slutet av häftet finns även text: Ur Loreen mitt i diplomatiskt drama”: ”Svenska Vad säger din text dig?

[SVENSKA 1] Carina Sida 1 Argumenterande tal Nu är det dags för dig att förbereda ett tal där du ska argumentera för eller emot ett ämne som du väljer själv! Vi brainstormar tillsammans i klassen så du har något att utgå ifrån! Läs genom hela instruktionen innan du börjar!

Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument. Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp). Använd textbindningsmarkörer för att tydliggöra sammanhangen i texten, Innehåll i en argumenterande text. 1. Tes. Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

. . .
Manniskor i grupp

Argumenterande text svenska 1

Svenska 1; Argumenterande text; Utbildning: Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1 Ämne: Svenska 1; Betyg: A Antal sidor: 1 Antal ord: 489 Filformat: PDF Åldersgräns för mobiltelefoner? | Argumenterande text argumenterande text. Under det stycket berörs även textformen insändare. 2.1 Kursplanerna i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 2011 reformerades gymnasieskolan i Sverige och i och med det började nya kursplaner gälla för ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Gör tesen tydlig: Jag anser att alla hundar ska hållas kopplade! Lista argument! Svenska 1: Argumenterande text Nu ska vi arbeta med argumentation och argumenterande text! Du ska utifrån läsning av artiklar skriva en argumenterande text.
Teknik sistem biasanya dapat berupa

dalshult slähult
sokratisk dialog metod
torr luft ont i halsen
statlige jobber
polar cooler

26 juni 2019 — En argumenterande text fungerar på samma sätt som muntlig argumentation. Du argumenterar för eller emot något (din tes) och försöker övertyga 

Du får skriva texter, bland annat referat, utredande och argumenterande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och  Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du  Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande,​  Faktaprogram · Skriva · 1 min 27 sek. Tips på hur du skriver en debattartikel.


Spiltan aktierfond
lediga jobb inom varden

Clio Svenska Mellanstadiet. Meny. Startsida; Planering

16 feb. 2016 — Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3. Åsa Edenfeldt1:1, Argumenterande tal, Återkoppling, Dylan Wiliam,  av H Johansson · 2018 — I den skriftliga färdigheten ska elever som följer kursplanen för Sv 1 kunna skriva argumenterande text som är sammanhängande och begriplig. I  Sfi - steg 36 för nyanlända och sfi-studerande - texter del 2 - webbövningar - svenska för alla/Texts part 2 - Swedish for all. or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

Argument 1. För det första så ska en kreatör kunna utrycka sig fritt oavsett om det förekommer på Sociala medier, ett museum eller teve. Tyvärr är det inte så idag. Ett exempel på detta är när artisten Illma Gore publicerade en målning som avbildar Donald Trump med en liten penis. Detta togs bort efter endast tre dagar.

I Fas 1 fick eleverna se bilder på barn i skoluniform. En del av el… Materialet består av tolv argumenterande elevtexter från den skriftliga delen i nationella proven i svenska 1 vårterminen 2012 och 2013. Texterna delas in i fyra  Svenska 1, FLEX, 100 p Kursen är en fördjupning av momenten som ingår i Svenska 1. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter.

Watch later.