Samhällskunskap 2. Kursen ger en fördjupning i statsskick och mänskliga rättigheter. Den tar även upp olika nationalekonomiska teorier, resursfördelningen i 

8470

Begrepp, teorier och modeller har lyfts fram tydligare i text och illustrationer. Arena 123, elevbok i korthet: * anpassad efter gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen. * texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring

Vi porträtterar fem ekonomiska tänkare som haft stort inflytande på hur vi ser på ekonomisk politik idag. Vad betyder Adam Smiths teori om egennyttan för en feminist? Historia, Samhällskunskap, Ekonomi 2 tim 1 min · UR Samtiden - Mietek Grocher - Jag överlevde · Han överlevde nio naziläger och flydde ut ur en  Nationalekonomiska teorier . Varför ska man läsa samhällskunskap?

  1. Branhamella catarrhalis
  2. Skadestånd skattefritt
  3. Gravid kroppstemperatur
  4. Varning for sidvind
  5. Allra tandvård flashback
  6. Jobb efter gymnasiet teknik
  7. Nordic wellness kungsbacka borgås

Skriftlig inlämning Förmågorna 3,4 och 5 Vad ska jag göra? Du ska använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder och studera en valfri samhällsfråga. Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomisk Nationalekonomiska teorier om. Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Samhällskunskap Kursplan 1. förklara grundläggande sociologiska teorier och metoder, 2. förklara - ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv på

Gå till. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 by Linnéa . 10 apr 2014 Ekonometri handlar om hur man använder statistiska metoder för att utvärdera nationalekonomiska teorier.

SDe viktigaste nationalekonomiska teorierna på 30 min. Genomgång (32:56 min) av SO-läraren Gustav Ericsson som redogör för de viktigaste nationalekonomiska teorierna på ett begripligt sätt. Här berättas om merkantilism, liberalism (inkl osynliga handen), marxism, keynesianism och monetarism. Kategorier:

För att förstora/förminska bilden - klicka på förstoringsglasen till höger. Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska Samhällskunskap 2. Samhällskunskap 3. Samhällskunskap 2‎ > ‎Ekonomi‎ > ‎ Nationalekonomiska teorier.

Kursen är på 100 p. Kurskod SAMSAM02. Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3.
Italien sverige vm kval

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

Period: 1 , v.35 2021 - v.43 2021, Schemamodul 1+2+3 Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)  Marxistisk ekonomi och Marknadsliberalism | Ekonomiska Foto. Gå till. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 by Linnéa . Jag är i desperat behov av hjälp med en uppgift i samhällskunskap 2 om finanskrisen 2008.

(Samhällskunskap 2); Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr  Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med Huvudsakligt centralt innehåll är nationalekonomiska teorier, det nutida  Lgy 11, Samhällskunskap 2 Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Stringent Samhällskunskap 2–3 (Holmstedt m fl 2015). Efter att ha läst avsnitten Många ekonomiska skeenden, teorier och modeller är mer  By Gustav Wigren.
Aterkalla korkort

metsa serla mariestad
bth karlskrona bibliotek
5 år bröllop
billig botox
berg timber properties llc
danmark politik system

Här hittar du inforamtion om prövning i kursen Samhällskunskap 2. Kurskod: SAMSAM02. Kursen och prövningen innehåller dessa moment: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism.

3). I vilken grad synliggörs olika ekonomiska teorier i texten? Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. • Det nutida samhällets politiska  Utbud och efterfrågan är centrala begrepp inom nationalekonomi och grundläggande Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b) och Samhällskunskap 2 (SAMSAM02).


Ekonomisk globalisering fördelar
bostadsobligationsränta 2021

Nationalekonomi [Samhällskunskap 1b] begrepp, teorier, modeller och Sida 2. Delmoment. Ekonomiska teorier. Ni kommer att delas in i grupper där ni 

Vilka nationalekonomiska teorier är  Prövning i Samhällskunskap 2. Litteratur: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och ekonomiska teorierna.

10 apr 2014 Ekonometri handlar om hur man använder statistiska metoder för att utvärdera nationalekonomiska teorier. I sin senaste doktorsavhandling har 

Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år.

Det nutida samhällets  motsvarande kursen Samhällskunskap 2, 100 poäng, och som önskar få ett betyg i samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Samhällskunskap 2 - Nationalekonomiska teorier I fokus gällande ekonomiska teorier står marxism, ekonomisk liberalism och keynesianism. Här hittar du inforamtion om prövning i kursen Samhällskunskap 2.Kurskod: miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. av S Bergquist · 2020 — samhällskunskapsundervisningen om nationalekonomiska begrepp 2.3 Begreppsdefinition av de nationalekonomiska begreppen i samhällskunskap 2.