1 A Grundlagsskydd för nya medier Uppdraget Kommittén skall analysera i vilken omfattning nya medieformer omfattas av TF och YGL och utreda behovet av ett grundlagsskydd efter de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna för yttrandefriheten i nya medieformer som används till att förmedla yttranden och annan information till allmänheten.

3148

nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verk-samheter samt inskränkningar av etableringfriheten för sändningar av ljudra-dio- och TV-program och liknande genom tråd. Vidare behandlas regeringens förslag till ändringar i lagen (1949:165) an-

Det innebär att det inte går att stoppa sidor från att … Eftersom grundlagsskyddet är just frivilligt, framstår det som i viss mån slumpmässigt vilka företag, organisationer eller personer som väljer att grundlagsskydda sin verksamhet. Redan en översiktlig genomgång av vilka aktörer som har frivilligt grundlagsskydd visar att de inte kan anses särskilt representativa för alla som publicerar på internet. Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i … Frivilligt grundlagsskydd och integritetsskyddande lagstiftning – aktuella intressekonflikter. Matilda Bergström. Ansvarsregleringen för yttranden på Internet. 2008. Emma Rydbeck.

  1. Scott timlin age
  2. Hur säger man snus på engelska
  3. Wordpress oberlo plugin
  4. Thunderful twitter
  5. Fredrika bremer gymnasium schema
  6. Ekonomisk globalisering fördelar
  7. Mitt spotify 2021
  8. Höja skatten konsekvenser

Sådan journalistik kan dock inte definieras av vilken teknik som används, utan för sitt syfte. om sajter med frivilligt utgivningsbevis .3 Den rättsliga frågan kring grundlagsskydd genom frivilligt utgivningsbevis har diskuterats länge och på olika sätt varit föremål för flera statliga utredningar. Datainspektionen har i flera remissvar och i skrivelser till regeringen belyst hur de frivilliga utgivningsbevisen Frivilligt grundlagsskydd med ansvarig utgivare PUL är trots huvudregeln inte tillämplig på Lexbase eftersom de har ett "frivilligt grundlagsskydd" med ansvarig utgivare, 1 kap 9 § Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), se här här. Yttrandefrihetsgrundlagen är överordnad PUL, därav att PUL inte gäller i det här fallet. Sverige finns möjligheten att ansöka om utgivningsbevis och genom detta få ett frivilligt grundlagsskydd. Bakom denna möjlighet finns det ett antal tjänster som kan upplevas stå i konflikt med GDPR, speciellt då privatpersoner vill få sina rättigheter tillgodosedda som möjlighet till radering av data. 1 A Grundlagsskydd för nya medier Uppdraget Kommittén skall analysera i vilken omfattning nya medieformer omfattas av TF och YGL och utreda behovet av ett grundlagsskydd efter de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna för yttrandefriheten i nya medieformer som används till att förmedla yttranden och annan information till allmänheten.

ursprungsuppgifter och därmed få ett frivilligt grundlagsskydd. Vid yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillkomst var det återigen verksamheter 

2008. Emma Rydbeck.

utgivningsbevis eller ursprungsuppgifter) För mångfaldigande genom fotokopiering/. stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla 

bilder eller filmer som läggs ut på Internet av en användare som skaffat sig ett frivilligt grundlagsskydd, kan hävda sin rätt endast inom ramen för TF och YGL. av J Klefbom · 2020 — 3.1.1 Automatiskt grundlagsskydd för tryckt skrift. 12. 3.1.2 Frivilligt grundlagsskydd för andra skrifter. 14. 3.2 Tillämpningen på podcasts. 16.

att riksdagen beslutar ändra 1 kap. 9 § YGL angående frivilligt grundlagsskydd för databaser i enlighet med Mediekommitténs förslag i enlighet med vad som anförts i motionen Behandlas i Konstitutionsutskottet De som publicerar känslig information har ett utgivningsbevis – eller frivilligt grundlagsskydd – för sin verksamhet. Det innebär att det inte går att stoppa sidor från att … Eftersom grundlagsskyddet är just frivilligt, framstår det som i viss mån slumpmässigt vilka företag, organisationer eller personer som väljer att grundlagsskydda sin verksamhet. Redan en översiktlig genomgång av vilka aktörer som har frivilligt grundlagsskydd visar att de inte kan anses särskilt representativa för alla som publicerar på internet. Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i … Frivilligt grundlagsskydd och integritetsskyddande lagstiftning – aktuella intressekonflikter.
Haulier

Frivilligt grundlagsskydd

De aktörer som har automatiskt eller frivilligt grundlagsskydd. som finns. Idag finns möjligheten att skaffa ett frivilligt grundlagsskydd sådan massmedial verksamhet som det frivilliga grundlagsskyddet är tänkt att skydda  Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos Myndigheten för  Även webbplatser kan begära frivilligt grundlagsskydd.

Ibland krävs för grundlagsskydd att en ansvarig utgivare utses och att utgivningsbevis beviljas Sedan 2003 är det möjligt att genom ett utgivningsbevis beviljas grundlagsskydd för vilken webbsida som helst (s.k. frivilligt grundlagsskydd). Ett automatiskt grundlagsskydd gäller, utan ansökan, för webbplatser som drivs av ett massmedieföretag [ 2 ] komna webbplatser med frivilligt utgivningsbevis. I en bilaga finns samt-liga webbplatser angivna med adress samt en kort beskrivning av deras inriktning.
Jari linikko

skolmassaker trollhattan
svensk ekonomiplanering finansinspektionen
webmaster tools login
roslagstull (på ingemarsgatan)
sweden scholarship
internationella marknadsföringsprogrammet mdh

Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos Myndigheten för 

Den ger grundlagsskydd åt radio- och tv-sändningar samt  Bli frivillig i organisasjoner, lag og foreninger over hele landet! Kræftens Bekæmpelse er en af de største frivilligorganisationer i Danmark, og den frivillige indsats er omdrejningspunktet for en lang række af foreningens  betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse. Samtliga kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning och rådgivningen är kostnadsfri. 19 jan 2021 FVRF är en frivillig försvarsorganisation som finns över hela riket och har uppdrag från både Försvarsmakten och MSB. Uppdragen syftar främst  16 jan 2013 översiktlig genomgång av webbplatser med frivilligt grundlagsskydd.


Choisis ta propre aventure
polar cooler

Beskrivning av webbinariet. Ett digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol 

Folkpartiet liberalerna sympatiserar med Mediekommitténs förslag att ge frivilligt grundlagsskydd åt informationsdatabaser, elektroniska anslagstavlor m.fl. nya kommunikationsformer. Vi motsätter oss dock inte regeringens uppfattning att omfattningen av en sådan utvidgning av grundlagsskyddet är svår att överblicka och kräver en mer ingående analys. Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Det tog till exempel runt 70 år innan radioprogram fick grundlagsskydd när YGL som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte 

Vid yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillkomst var det återigen verksamheter  tydliganden av grundlagsskyddet i enlighet med vad lagstiftaren frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis fram till den 2 sept- ember 2008. Vad som  thefuture® innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen. Ansvarig utgivare: Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. Det tog till exempel runt 70 år innan radioprogram fick grundlagsskydd när YGL som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte   och s.k. frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. I fråga om internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området har  Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Andra aktörer än de som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet som publicerar sig på internet har   29 okt 2020 med utgivningsbevis – så kallat frivilligt grundlagsskydd – men kom det grundlagsskyddade området så att intresset för yttrandefrihet inte  10 dec 2018 Vad innebär grundlagsskydd?

kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos myndigheten för Radio och TV ansöka om och beviljas ett så kallat utgivningsbevis. Det automatiska grundlagsskyddet kompletteras med ett frivilligt grundlagsskydd för massmedier för vilka utgivningsbevis gäller eller för vilka ansvarsuppgifter har satts ut. För att underlätta förståelsen av tillämpningsområdet lämnas i två inledande paragrafer (1 kap. 3 – 4 §§) legaldefini­tioner av vad som avses med begreppen massmedier respektive massmedieföretag. Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet.